همه نشراتهمه نشرات

کانکور 1402 خزانی

۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۰۹:۵۷:قبل از ظهر

اختصاصی کانکور 1402 بهاری

۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۱۱:۱۷:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۵:۱۷:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۲:۵۹:بعد از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۰:۵۱:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶:۵۴:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۵:۵۲:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۱:۱۴:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۰:۰۴:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۰:۰۲:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۱:۵۸:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۱:۲۹:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰۶:۱۰:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۲:۵۹:بعد از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۲:۵۹:بعد از ظهر

روز محصلان

۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۲:۱۲:بعد از ظهر

نوي محصلینو ته د ښه راغلاست غونډه

۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰۷:۲۶:قبل از ظهر

متفرقه کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰۵:۰۹:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۱:۰۴:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۹:۵۷:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۹:۵۴:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۹:۵۲:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۹:۳۳:قبل از ظهر