همه نشراتهمه نشرات

کانکور ازموینه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۷:۱۷:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۳:۵۹:بعد از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۱:۵۱:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۷:۵۴:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۶:۵۲:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۲:۱۴:بعد از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۱:۰۴:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۱:۰۲:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۲:۵۸:بعد از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۲:۲۹:بعد از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰۷:۱۰:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳:۵۹:بعد از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳:۵۹:بعد از ظهر

روز محصلان

۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۳:۱۲:بعد از ظهر

نوي محصلینو ته د ښه راغلاست غونډه

۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰۸:۲۶:قبل از ظهر

متفرقه کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰۷:۰۹:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳:۰۴:بعد از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۱:۵۷:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۱:۵۴:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۱:۵۲:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۱:۳۳:قبل از ظهر