دیدارهیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی مستقبل باجلالتمآب وزیرصاحب تحصیلات عالی !دیدارهیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی مستقبل باجلالتمآب وزیرصاحب تحصیلات عالی !

عکس صفحه

دیدارهیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی مستقبل  باجلالتمآب وزیرصاحب تحصیلات عالی !

روز پنجشنبه مورخ ۴جدی سال ۱۳۹۹ هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی مستقبل با وزیر صاحب تحصیلات عالی محترم دوکتور(عباس بصیر ) دیدارنمود.

دراین ملاقات ضمن تبریکی به ایشان درموردفعالیت های موسسه تحصیلات عالی مستقبل معلومات داده شد واز چالشهای موسسات تحصیلات عالی خصوصی به سطح کشور نیزیادآوری گردید.

محترم وزیر صاحب نقش موسسات تحصیلات عالی خصوصی درجامعه ارزنده دانسته ورسیدن به مشکلات آنان را یکی از اولویت های کاری خویش عنوان نمود.

.

آخرین خبرها :

آخرین نشریات :