!موفقیت موسسه تحصیلات عالی مستقبل در پروسه اعتباردهی!موفقیت موسسه تحصیلات عالی مستقبل در پروسه اعتباردهی

عکس صفحه

موفقیت موسسه تحصیلات عالی مستقبل در پروسه اعتباردهی!

موسسه تحصیلات عالی مستقبل با دریافت نامه رسمی از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی با کسب بلند ترین نمره مرحله اول و دوم اعتباردهی را سپری نمود.

هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی مستقبل ضمن سپاس فراوان از زحمات همیشگی خانواده اکادمیک مستقبل، این خبر مسرت آمیز را به همه اساتید، کارمندان ، محصلین و جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و تعهد می سپارد که در این مرحله توقف نخواهد کرد و باتلاش های هرچه بیشتر به پیش خواهد رفت.

مستقبل به سوی آینده درخشان

آخرین خبرها :

آخرین نشریات :