پيام رئيس پوهنتون

پيام رئيس پوهنتون

پيام رئيس پوهنتون

 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المبعوث رحمة للعالمين ..

پوهنتون مستقبل که در سال ۱۳۹۳هـ تاسیس ورسما به کارخود در میدان تعلیم وتربیت آغاز نموده ، سعی می ورزد تا درعرصه خدمت به وطن عزیز وهموطنان گرانقدر از همه پیشتاز باشد، ما چالشهای امنیتی اقتصادی اجتماعی و سیاسی زیادی در پیش رو داریم، ولی توکل به الله لایزال و عزم آهنین واراده قوي مارا به منزل مقصود میرساند، و در عمر کوتاه خود دستآوردهای داشتیم  و دريافت جایگاه مناسب در صف اول برای خود تلاش مینماییم،

من به همکاران عزیزم ، اعضای کادر علمی و کارمندان اداری می گویم که موفقیت ما پس از توکل به الله متعال وعزم راسخ ، فداکاری ، صداقت ، عشق علم و تحمل و روحیه یک تیم است که پوهنتون را به سمت برتری وانکشاف میرساند.

من به دانشجویان اطمینان می دهیم که شما در چشمان ما هستید و در دستان امین قرار دارید، شما باید وقت تان را در تحصیل علم و مهارتهای گوناگون زند ه گی صرف نموده از تعصبات سیاسی سمتی زبانی و نفرت انگیزی که بشریت و انرژی  را نابود می کند دوری کنید.

از اهداف مهم ما تقدیم کردن معماران مخلص دیانتدار امانتدار صادق و امین برای اعمار مجدد وطن عزیز وخدمت به ملت مسلمان ورنجدیده  ما است.

ما تلاش میورزیم تا کیفیت علمی رابالا برده و برای بدست آوردن اعتبار تضمین کیفیت  وزارت تحصیلات عالی  راه یابیم، و به عنوان عضوی برجستهء بین پوهنتونهای ملی و بین المللی جایگاه خوبی داشته باشیم . و این تنها به نظارت از محصل و انتخاب اعضاءکادر علمی برجسته و همچنین با برنامه های درسی مدرن ، فن آوری پیشرفته ، فعال سازی تحقیقات علمی و پیگیری روش ها و میتودهای جدید ممکن میشود، زیرا ما بخشی از این جهان هستیم و تحت تأثیر آنچه در آن قرار دارد هستیم و می خواهیم بر آن تأثیر بگذاریم.

ومن الله التوفیق

پوهندوی دکتور شفیق الله امین

رئیس پوهنتون مستقبل