میکانیزم استفاده از کتابخانه

میکانیزم استفاده از کتابخانه

میکانیزم استفاده از کتابخانه مرکزی موسسه تحصیلات عالی مستقبل

 1. کتابخانه مرکزی موسسه تحصیلات عالی مستقبل جزء از دارایی فرهنگی موسسه است، نگهداری وحفظ آن وظیفه همگان میباشد لذا با اعمالی چون خدشه دار کردن میز و چوکی، آسیب رساندن به کتاب ها ومنابع کتابخانه، هر نوع خط کشی و علامت گذاری در منابع، گذاشتن هر نوع وسیله از جمله قلم و.... بین صفحات کتابها، اختلال در سیستم دیتابیس وموارد مشابه علاوه بر لغو عضویت، بر خورد قانونی نیز درپی دارد.
 2. منابع کتابخانه صرفا برای استفاده در اطاق مطالعه است و به خارج از کتابخانه طی شرایطی به امانت داده می شود.
 3. کتاب های هر الماری مخصوص مطالعه همان الماری است و جابجای کتاب و نشریه در بین طبقات و الماری ها ممنوع میباشد.
 4. استفاده از کارت عضویت فقط برای صاحب کارت موسسه مجاز بوده وهرگونه جابجایی یا استفاده از کارت دیگران ممنوع میباشد(اسکن و کاپی از کارت ممنوع است.)
 5. اعضاء محترم کتابخانه فقط با ارایه کارت عضویت موسسه از خدمات کتابخانه بهره مند می شودند.
 6. رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شونات فرهنگی، دینی و اجتماعی در محیط کتابخانه و تالار های مطالعه الزامی است.
 7. استعمال دخانیات در داخل  ساختمان و محوطه کتابخانه اکیدا ممنوع است.
 8. رعایت سکوت و ایجاد آرامش لازمه مطالعه و تحقیق است بنابر این حفظ سکوت در صالون ورودی و اطاق های مطالعه الزامی است.
 9. استفاده از تلفن همراه در تالار ورودی و تالار های مطالعه ممنوع میباشد بنابراین لازم است در هنگام ورود تلفن همراه خود را خاموش نماید.
 10. همراه داشتن هرگونه مواد خوراکی و آشامیدنی در صالون ورودی و تالار های مطالعه ممنوع است، جهت خوردن و آشامیدن هر نوع خوراکی به کانتین موسسه مراجعه نمایید.
 11. همراه داشتن بیک، کتاب، دفتر، چپتر و هرگونه وسایل شخصی در داخل کتابخانه ممنوع است.
 12. هرگونه کاپی و عکسبرداری از منابع کتابخانه بدون اجازه مسولین کتابخانه ممنوع است.
 13. تردد و تجمع بیش از حد معمول در صالون ورودی و تالار های مطالعه ممنوع میباشد.
 14. کلیه کتابها و منابع اطلاعاتی که بدون حضور عضو(حد اکثر تا 30 دقیقه) بر روی میز های مطالعه قرار داده شده اند توسط مسول کتابخانه جمع آوری میگردد.
 15. خروج کتاب ها وسایر منابع کتابخانه بدون طی مراحل قانونی آن علاوه بر لغو عضویت، پیگرد قانونی دارد.
 16. عدم رعایت مقرارات کتابخانه موجب ابطال کارت عضویت شده و شخص متخلف جهت پیگرد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد گردید.
 17. دریک زمان یک محصل حق اخذ یک جلد کتاب را دارا میباشد.
 18. حد اکثر معیاد استفاده از کتاب برای محصلان یک هفته و برای استادان یک ماه بوده میتواند.
 19. هرگونه سوء استفاده از امکانات کتابخانه و سرقت کتب جرم پنداشته می شود.
 20. عنوان کتاب مورد ضرورت در وقت مراجعه به کتابخانه ضرورت می باشد.
 21. هنگام اخذ کتاب از هر نوع نواقص و استهلاک بودن کتاب اطمنان حاصل نموده و با مسول موظف در میان گذاشته شود.
 22. در عدم تسلیم دهی کتاب به وقت  معینه در بدل هر روز تاخیر مبلغ(10) افغانی جریمه پرداخت می گردد.
 23. کتاب های که دارای یک نسخه است، به هیچ صورت طور امانت به محصل واستاد داده نمیشود محصل واستاد صرف میتواند در تالار مطالعه از آن استفاده نماید.
 24. درصورت مفقود ساختن یک جلد از یک نسخه، تمام نسخه باید از سوی گیرنده کتاب خریداری گردد.
 25. درصورت عدم توجه ورعایت نکات ذکر شده در این مقرره با متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.