انجنیری

انجنیری

معرفی پوهنځی انجنیری:

پوهنځی انجنیری براساس ضرورت کشور ومنطقه درسال 1393 هجری شمسی تأسیس شده است تا این که متخصصین جوان ومسلکی را در ارگان های دولتی و خصوصی  تربیه نماید تا از راه علمی سازی  کشور عزیز ما به سوی ترقی و پیشرفت در حرکت شود.

برای اینکه دست آورد های استراتیژیک به وخت وزمان معین خود انجام شود ضروری است که برای ‍پوهنځی انجنیری یک پلان استراتیژیک اکادمیک وعلمی ساخته شود وتوسط این پلان بتوانیم امورات حال وآینده پوهنځی نامبرده را به صورت بهتر انجام بدهیم. به همین اساس پوهنځی  انجنیری به منظور استفاده از معیار ها ونورم های قبول شده ملی و بین المللی به مقصد عصری سازی تحقیق در بخش های مختلف انجنیری باعث ترقی مثبت شود.

پوهنځی انجنیری موسسه تحصیلات عالی مستقبل به روی تمام قشر جوان با خلاقیت جامعه باز می باشد.

این پوهنځی آموزش را ارائه میدهد که به محصلین کمک می کند تا خلاقیت خود را با ارائه نه تنها دوره ها برای تقویت تخصص فنی ، بلکه طراحی کارهایی که مستلزم تعهد خود کفایی ، کارهای عملی ساحوی، کار آموزی و تحقیق پروژه های را جهت اخذ دیپلوم فراغت خویش انجام میدهند.

پوهنځی انجنیری از جمله پوهنځی های کلیدی موسسه تحصیلات عالی مستقبل میباشد ، پوهنځی مذکور در مقطع تحصیلی لسانس محصلین را فارغ میدهد ، پوهنځی متذکزه الی سال 1398 هـ ش به تعداد( 50 )تن را به سویه لسانس فارغ داده است که بیشترین این فارغان در سکتور دولتی و خصوصی مصروف خدمت به کشور عزیز اند.

 

دیدگاه پوهنځی ((Vision:

پوهنځی انجنیری مصمم است تا در سطح ملی به حیث یک نهاد نمونه ای تحصیلات عالی در بخش تدریس و تحقیقات علمی در رشته های مختلف انجنیری در سطح کشوربوده و با تربیه کارد های علمی و ورزیده یکی از نهاد های پیشگام باشد.

 

 

ماموریت پوهنځی(Mission):

تربیه محصلان با استعداد مزین با اخلاق و مجهز به علم و تکنالوژی که بعد از فراغت از این کانون علمی با روحیه وطن دوستانه مکلفیت های خویش را شناخته، امور محوله را با کیفیت عالی و معیار های معتبر، صادقانه انجام دهند و همواره مصدر خدمت گذاری به وطن، مردم و جامعه درد دیده خویش گردند.

 

اهداف ((Goals:

پوهنځی انجنیری موسسه تحصیلات عالی مستقبل نظر به نیاز مبرم جامعه افغانستان تاسیس گردیده، هدف از تاسیس ان ایجاد یک پوهنځی با کیفیت و معیاری است، تا بتواند انجنیران آگاه و مجهز با علوم معاصر و متداول را در سطح کشور تربیه نماید. محصلین بعد از فراغت شان از این نهاد با ایمانداری و روحیه وطن دوستی ملکفیت های خود را شناخته و امور محوله را با کیفیت عالی و معیار های معتبر، صادقانه انجام داده همواره اماده خدمتگذاری به وطن و مردم خویش بوده و در رفاه و اسایش انها تلاش می نمایند.

 

فعالیت های پوهنځی (Objectives)

  • جذب متعلمین ممتاز ازطریق امتحان کانکور که فارغ از دوره های تعلیمی  ثانوی می باشند.
  • پیش برد امورات تدریسی محصلین از روی تقسیم اوقات منظم وتدریس نصاب تعین شده.
  • آگاهی دهی محصلین در بخش ها و رشته های مختلف انجنیری.
  • در روشنائی قوانین وزارت تحصیلات عالی آموزش کدرهای مسلکی انجنیری تا درجه لیسانس
  • بالابردن سطح آگاهی وعلمی اولاد وطن عزیز
  • تربیه کدرها  برای باز سازی وترقی کشور به مقصد گرفتن سهم گیری آنها دراین عرصه