فقه و قانون

پوهنځی شرعیات دیپارتمینت فقه وقانون

 

 دفقهې او قانون څانګې لرلید او مأموریت  

لرلید ((Vision

د فقهې او قانون څانګه خپل راتلونکې داسې اټکلوي چې د هیواد او سیمې په کچه یوه منل شوې څانګه وي او فارغیدونکي کادرونه به یې د هیواد په قضایي او عدلي ارګانونو کې د نوښتونو په وسیله مثبت تغیر راوستونکي وي .

مأموریت(Mission)

د فقهې او قانون څانګه د خپل ټاکل شوي کریکولم په رڼا کې د مسلکي او تجربه لرونکو استادانو په وسیله تدریس کوي ، کوښښ کوي چې په علمي ، عدلي او قضایي برخو کې د متخصصو ، مسلکي او متعهدو کادرونو د روزنې او په دې برخه کې د علمي څیړنوسرته رسولو له لارې په ټولنه کې خپل نقش او رول اداء کړي.