معرفی پوهنتون

معرفی پوهنتون

پيام رئيس پوهنتون

 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد المبعوث رحمة للعالمين ..

پوهنتون مستقبل که در سال ۱۳۹۳هـ تاسیس ورسما به کارخود در میدان تعلیم وتربیت آغاز نموده ، سعی می ورزد تا درعرصه خدمت به وطن عزیز وهموطنان گرانقدر از همه پیشتاز باشد، ما چالشهای امنیتی اقتصادی اجتماعی و سیاسی زیادی در پیش رو داریم، ولی توکل به الله لایزال و عزم آهنین واراده قوي مارا به منزل مقصود میرساند، و در عمر کوتاه خود دستآوردهای داشتیم  و دريافت جایگاه مناسب در صف اول برای خود تلاش مینماییم،

من به همکاران عزیزم ، اعضای کادر علمی و کارمندان اداری می گویم که موفقیت ما پس از توکل به الله متعال وعزم راسخ ، فداکاری ، صداقت ، عشق علم و تحمل و روحیه یک تیم است که پوهنتون را به سمت برتری وانکشاف میرساند.

من به دانشجویان اطمینان می دهیم که شما در چشمان ما هستید و در دستان امین قرار دارید، شما باید وقت تان را در تحصیل علم و مهارتهای گوناگون زند ه گی صرف نموده از تعصبات سیاسی سمتی زبانی و نفرت انگیزی که بشریت و انرژی  را نابود می کند دوری کنید.

از اهداف مهم ما تقدیم کردن معماران مخلص دیانتدار امانتدار صادق و امین برای اعمار مجدد وطن عزیز وخدمت به ملت مسلمان ورنجدیده  ما است.

ما تلاش میورزیم تا کیفیت علمی رابالا برده و برای بدست آوردن اعتبار تضمین کیفیت  وزارت تحصیلات عالی  راه یابیم، و به عنوان عضوی برجستهء بین پوهنتونهای ملی و بین المللی جایگاه خوبی داشته باشیم . و این تنها به نظارت از محصل و انتخاب اعضاءکادر علمی برجسته و همچنین با برنامه های درسی مدرن ، فن آوری پیشرفته ، فعال سازی تحقیقات علمی و پیگیری روش ها و میتودهای جدید ممکن میشود، زیرا ما بخشی از این جهان هستیم و تحت تأثیر آنچه در آن قرار دارد هستیم و می خواهیم بر آن تأثیر بگذاریم.

ومن الله التوفیق

پوهندوی دکتور شفیق الله امین

رئیس پوهنتون مستقبل

معرفی مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل:

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصا علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود ، این موسسه توسط شماری از اساتیدهدفمند که در پوهنتون های  مختلف ملی و بین المللی  مصروف تدریس و کارهای اداری بوده اند و تجاری بااحساس ملی در سال 1393هـ ش  اساس گذاشته شده و جواز رسمی فعالیت خود را از وزارت محترم تحصیلات عالی بدست اورده ودارای عضویت  در( (I.U.Uو (APUIHE ) می باشد و در پوهنځی های  حقوق و علوم سیاسی که دارای دو دیپارتمنت (قضا و څارنوالی و اداره و دیپلوماسی)  انجنیری دو دیپارتمنت (سیول و مهندسی)  شرعیات که دارای دويپارتمنت (فقه وقانون وتعلیمات اسلامی ) می باشد فعالیت اکادمیک خویش به پیش میبرد، اهداف این موسسه براساس پلان های دقیق طرح ریزی شده توسط موسسین تحقق میابد.

موسسه تحصیلات عالی مستقبل به عنوان یک نهاد تحصیلی در حال رشد در جهت عرضه خدمات معیاری و سودمند برای همه مردم کشور خود را متعهد و ملزم میداند. ریاست موسسه تحصیلات عالی مستقبل و هیات رهبری آن در روشنایی اصول و نورم های پذیرفته شده در مطابقت با معیارهای تعین شده از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی گامهای را جهت ساخت پلان استرتیژیک و تطبیق و نظارت ازآن برداشته است. واز آغاز مؤسسه تا حال سه دورازمحصلین را فارغ داده است که اکثریت آنها در سایر نهاد های دولتی و خصوصی مصروف خدمت به جامعه خویش میباشند