موسسه تحصیلات عالی مستقبل فعالیت های علمی آینده نگر خود ر ا آینده در روز جمعه ، 1-6 ژوئن فعالیت های علمی و عملی خود را انجام می دهد.

ژانویه 1 @ 10:00 ق.ظ - 4:30 ب.ظ