نقشه پوهنتون

در باره پوهنتون

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصاً علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود

اخبار جدید

متحان شمولیت در کادر علمی به اساس نیازمندی و اعلان 22بست کادری برای دیپارتمنت های ، فقه و قانون، تعلیمات اسلامی، اداره و دیپلوماسی، قضاو څارنوالی و انجنیری سیول موسسه تحصیلات عالی مستقبل
مارس 15, 2020By
از محصلین ممتاز در مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل تقدیر به عمل آمد. روز دوشنبه مورخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۸ ازمحصلین ممتاز در تالار مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل با حضور داشت محترم دکتور شفیق الله امین رییس مؤسسه
فوریه 5, 2020By
فعالیت های موسسه تحصیلات عالی مستقبل جلسه دفاع ازمونوگراف های پوهنځی شرعیات موسسه تحصیلات عالی مستقبل تدویریافت و12 تن فارغان ازمونوگراف خویش دفاع نمودند
ژوئن 6, 2016By