Undergraduate Program

معرفی پوهنځی شرعیات

معرفی پوهنځی شرعیات
دیدگاه پوهنځی
ماموریت پوهنځی
اهداف

پوهنځی شرعیات در سال 1395هـ ش در چهار چوب مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل در شهر کابل بادو دیپارتمنت بنام  فقه و قانون و تعلیمات اسلامی تاسیس گردید. این پوهنځی از تاریخ ایجاد الی اکنون مصدر خدمت در دو دیپارتمنت متذکره برای فرزندان این جامعه می باشد.

درحال حاضرپوهنځی شرعیات در سطح ماستر و دکتور دارای کادرهای علمی میباشد که امورتدریس توسط کادرهای نامبرده واستادان با تجربه به یک علاقه مندی و کوشش خاص به پیش برده می شود  به همین قسم درپهلوی کادرهای علمی پوهنځی در بخش اداری نیز دارای  پرسونل اداری باتجربه بوده که امورات اداری پوهنځی را هم به قسم خوب ومؤثر به پیش میبرند.

دیدگاه پوهنځی

پوهنځی شرعیات تلاش مینماید تا از طریق تربیت آگاهان امور دینی و کادر های متخصص مسلکی و متعهد در بخش های عدلی و قضایی قانون گذاری افتاء، معارف و تحصیلات عالی ارشاد و دعوت اجرای تحقیقات علمی هدفمند در ساحه علوم و حقوق اسلامی و ترویج فرهنگ باور ها وارزش های اسلامی در جامعه سهم فعال خویش را در پیشرفت و تعالی جامعه افغانی و بشری ایفاء نماید.

ماموریت پوهنځی

پوهنځی شرعیات مصمم است تابه عرضه خدمات تحصیلات عالی معیاری واجرای تحقیقات علمی و تولید دانش در ساحه علوم و حقوق اسلامی و قوانین وضعی به عنوان یک نهاد معتبر و شناخته شده علمی و آموزش عالی در سطح محلی منطقه و کشور تبارز نماید.

فراهم آوری زمینه کسب دانش ، تجارب ومهارت های مسلکی در عرصه های قضاء ، قانون گذاری ، إفتاء ، دعوت وارشاد وسایر بخش های علوم و حقوق اسلامی برای فرزندان کشور.

اهداف کلی و آموزشی پوهنځی به گونه ذیل خلاصه می گردد:

  • تمرکز دوامدار برکیفیت وعرضه خدمات تحصیلی معیاری با استفاده از روش های آموزشی پویاومعاصر مطابق با نیازمندی های فعلی جامعه و تقاضای بازارکار ،
  • بازنگری وانکشاف دوامدار نصاب مطابق نیازمندی های جامعه در تقاضای بازار کلی با در نظر داشت معیارهای پذیرفته شده ، علمی و آموزشی .
  • ایجاد وانکشاف زمینه ها وسهولت های لازم جهت اجرای تحقیقات علمی هدفمند و کاربردی از طریق ارتقای ظرفیت علمی ومهارت های مسلکی استادان ومحصلین در بخش تحقیقات علمی.
  • برنامه ریزی واجرای تحقیقات علمی مطابق با معیار های پذیرفته شده جهت تولید و ارایه راه حلهای مؤثر برای مشکلات وچالشهای موجود در جامعه ،
  • ایجاد وتوسعه زمینه های همکاری علمی و تحقیقی با پوهنځی های شرعیات مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و سایر مؤسسه های تحصیلات عالی معتبر کشورهای اسلامی .
  • تقویت و انکشاف پوهنځی در بخش های زیربنا ، برنامه های علمی ، اعضای کادر علمی و اداری جهت عرضه خدمات بهتر و باکیفیت علمی وتحصیلی .
  • حفظ وتقویت جایگاه و نفش اجتماعی پوهنځی به عنوان یک مرجع رسمی معتبر وشناخته شده ملی در ساحه علوم شرعی و حقوقی .
  • ترویج و نشر فرهنگ ، باورها و ارزشهای والای اسلامی و انسانی از طریق سهم گیری استادان ومحصلین درکار های عام المنفعه واجتماعی در سطح محلی و ملی که این کار توسط ارایه خدمات تحقیقی منظم ، مشاروت ها وبرنامه ها ی آموزش به رهبری استادان و محصلین انجام می گردد.

پوهنځی شرعیات در سال 1395هـ ش در چهار چوب مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل در شهر کابل بادو دیپارتمنت بنام  فقه و قانون و تعلیمات اسلامی تاسیس گردید. این پوهنځی از تاریخ ایجاد الی اکنون مصدر خدمت در دو دیپارتمنت متذکره برای فرزندان این جامعه می باشد.

درحال حاضرپوهنځی شرعیات در سطح ماستر و دکتور دارای کادرهای علمی میباشد که امورتدریس توسط کادرهای نامبرده واستادان با تجربه به یک علاقه مندی و کوشش خاص به پیش برده می شود  به همین قسم درپهلوی کادرهای علمی پوهنځی در بخش اداری نیز دارای  پرسونل اداری باتجربه بوده که امورات اداری پوهنځی را هم به قسم خوب ومؤثر به پیش میبرند.

اخبار پوهنتون

متحان شمولیت در کادر علمی به اساس نیازمندی و اعلان 22بست کادری برای دیپارتمنت های ، فقه و قانون، تعلیمات اسلامی، اداره و دیپلوماسی، قضاو څارنوالی و انجنیری سیول موسسه تحصیلات عالی مستقبل

به روز سه شنبه تاریخ 1398/11/29 به تعداد 36 تن از سوی کمیته تقرر و انفکاک استادان موسسه تحصیلات عالی مستقبل واجد شرایط سپری نمودن مرحله اول امتحان شناخته شدند. امتحان در حضور محترم معاون صاحب علمی نجیب الله نصرت و رؤسای پوهنحی ها و هئیت موظف به طور شفاف اخذ گردید.
Read More

از محصلین ممتاز در مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل تقدیر به عمل آمد. روز دوشنبه مورخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۸ ازمحصلین ممتاز در تالار مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل با حضور داشت محترم دکتور شفیق الله امین رییس مؤسسه

، نجیب الله نصرت معاون علمی، رؤسای پوهنځی ها، استادان، کارمندان، وکلای محترم ناحیه ۱۲ و محصلان تقدیر به عمل آمد. ابتدا آیات از کلام الله مجید تلاوت گردید.
Read More