اهداف پوهنځی حقوق

  • شناخت مبانی ، ساختار و منابع ،نظام حقوقی افغانستان و تشخیص جایگاه و کاربرد قوانین در نظام حقوقی کشور ،
  • کسب دانش ومهارت های مسلکی اعم از قضايي ، حقوقي ، اداري و ديپلوماتیکی به منظور پاسخ یابی به نیاز مندی های دولت ومشارکت در فرایند حاکمیت قانون وحکومتداری خوب،
  • شناخت در فرایند حاکم بر علوم اداري ، سیاسي  , دیپلوماتیکی،حقوقي , قضايي  و نظام حقوقی کشور جهت استفاده مسلکی در بخش های عدلی وقضایی ، اداري و دیپلوماتیکی.
  • کسب مهارت های لازم در زمینه تدریس و تعلیم علوم سیاسي و اداري ، قضاء و څارنوالی .
  • انکشاف مهارت های لازم برای اجرای تحقیقات علمی در ساحه قضاء، قانون ، نگارش متون حقوقی ، سیاسي و دیپلوماتیکي ،
  • توانایی استفاده از تجارب نظری و علمی به دست آمده در امر بهبود سیستم عدلی و قضایی ،قانونگذاری و نظام آموزشی کشور ،
  • توانایی مقایسه موضوعات مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، وسیاسی در پرتوشریعت اسلامی، قوانین ملي و بین المللی .

متحان شمولیت در کادر علمی به اساس نیازمندی و اعلان 22بست کادری برای دیپارتمنت های ، فقه و قانون، تعلیمات اسلامی، اداره و دیپلوماسی، قضاو څارنوالی و انجنیری سیول موسسه تحصیلات عالی مستقبل

به روز سه شنبه تاریخ 1398/11/29 به تعداد 36 تن از سوی کمیته تقرر و انفکاک استادان موسسه تحصیلات عالی مستقبل واجد شرایط سپری نمودن مرحله اول امتحان شناخته شدند. امتحان در حضور محترم معاون صاحب علمی نجیب الله نصرت و رؤسای پوهنحی ها و هئیت موظف به طور شفاف اخذ گردید.
Read More

از محصلین ممتاز در مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل تقدیر به عمل آمد. روز دوشنبه مورخ ۲۷ عقرب سال ۱۳۹۸ ازمحصلین ممتاز در تالار مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل با حضور داشت محترم دکتور شفیق الله امین رییس مؤسسه

، نجیب الله نصرت معاون علمی، رؤسای پوهنځی ها، استادان، کارمندان، وکلای محترم ناحیه ۱۲ و محصلان تقدیر به عمل آمد. ابتدا آیات از کلام الله مجید تلاوت گردید.
Read More